fredag 9. november 2012

Evig ung! - Hvordan bekjempe aldring og holde deg ung lengre

"Vi kan ikke hindre at du blir eldre, men du behøver ikke bli gammel".
Fantastisk! Det er akkurat det jeg trengte å lære mer om. For oss som presser mot 50 og er på full fart inn i "reparasjonsalderen" er dette temaet faktisk veldig spennende.
Du syntes kanskje det var skummelt å være i puberteten, men jeg synes tegnene på at ungdomstiden er over, er mye verre å hanskes med.
Boken forteller at ungdomskilden finnes allerede, det er bare å lære seg de små knepene.
Sannheten er at forskerne allerede har identifisert mange titalls stoffer som sinker aldringsprosessen eller til og med reverserer den nedbrytingen, som vi nå betrakter som normal alderdom.
Mange fremtredende forskere betrakter nå aldring, ikke som en uunngåelig konsekvens av tiden, men som en sykdom i seg selv - en meget sammensatt sykdom som skyldes et helt livs miljømessige angrep på cellene.
I 30 årene har du bare lyst å se ut som du er 25 resten av livet. Når du passerer 50 er hovedønsket å være frisk og ha mye energi. Selvfølgelig er vi forfengelig også som femtiåringer, men det er ikke lenger første prioritet å se ut som en ungmø. Det er hvordan vi føler oss, som er viktig.
Noe av det som skjer med kroppen vår når vi passerer 50:
* Nivået av  homocystein øker etterhvert som vi blir eldre. Dette stoffet i blodet sees i sammenheng med hjerteinfarkt, og kan lett reverseres ved at vi får i oss mer folsyre og vitamin B6.
* Thymuskjertelen begynner å produsere mindre av hormonet thymulin, et hormon som skaper sykdomsbekjempende T-celler. Flere studier viser at 30 mg sink pr. dag forynger kjertelen, og øker produksjonen betraktelig.
* Med alderen trapper også kroppen ned produksjonen av et enzym i magen som hjelper oss å ta opp B12. Dette, og andre B vitaminer trenger vi spesielt når vi drar på årene, for å beholde hjernefunksjon, og slippe å oppleve forvirring, manglende konsentrasjon og tap av hukommelse. B6, folsyre og Ginkgo biloba er også viktige tilskudd å ta for å nære de små grå.
* Den viktigste årsaken til degenerering er de frie radikalene. Forskere mener at degenerative lidelser som kreft, hjerteinfarkt, leddgikt og Alzheimers ikke kan skilles fra hverandre. De er bare forskjellige uttrykksformer - under innflytelse av arv og miljø - for de frie radikalenes stadig økte aktivitet, etterhvert som vi blir eldre. Frie radikaler er enkelt fortalt avfallsstoffer av vår forbrenning.
Det har vært anslått at rundt 30% av celleproteinet ditt i femtiårsalderen er omdannet til harsknet søppel på grunn av de frie radikalenes herjinger.
Også fettmolekylene er spesielt sårbare, og dem er det rikelig av i blodet og i de fine strukturene i cellehinnene. De frie radikalene oksiderer fettet og får det til å harskne. Antioksidanter kan hindre, avbryte og reparere de skadene de frie radikalene forårsaker, derfor er det fornuftig å ha mye av dem i cellene.
Dette er fra de første sidene i boken, det kommer sikkert mer :)


Av og til fører det ene til det andre, 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar