torsdag 22. mars 2012

FN har utpekt dagen i dag til å hete Verdens Vanndag

Utrolig levende og fin logo de har fått laget seg 
Helt siden 1992 har 22 mars vært vannets dag. I år er temaet vann og matsikkerhet, noe som er ganske fjernt for oss som bor i Bergen og har mer enn nok av reint vann å boltre oss i. Sånn er det ikke i hele verden, og det er langt fra sikkert at vårt vann forblir like reint alltid. Vi som ikke spiser kjøtt kan denne dagen stolt si at vi gjør noe med situasjonen, i følge statistikken under.
Dette skriver Bergen Kommune på siden sin:

I Norge tar vi rent og nok vann som en selvfølge, mens omtrent en tredjedel av verdens befolkning bor i land med vannmangel. De livsviktige vannressursene er definitivt skjevt fordelt her i verden.
Hver av oss drikker fra 2 til 4 liter vann hver dag, men mesteparten av vannet vi konsumerer er “innebygd” i maten vi spiser: å produsere en kilo storfekjøtt krever 15.000 liter vann, mens en kilo hvete krever 1.500 liter.
Det er 7 milliarder mennesker å mette på kloden i dag og befolkningen er forventet å stige med ytterligere 2 milliarder innen 2050.
Når en milliard mennesker i verden allerede sulter og vannressursene stadig er presset kan vi ikke late som problemet gjelder "de andre". Vi kan alle hjelpe til med å takle befolkningsøkningen i verden og sikre tilgang til næringsrik mat til alle.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar