fredag 2. juni 2017

Høysensitive barn i barnehagen og hjemme av Birte Svatun

Birte Svatun har gitt ut mange bøker som har vært til stor hjelp for meg i mitt arbeid med barn i barnehage. De jeg tidligere har lest har vært ment som hjelp i kommunikasjon med barn, og jeg har brukt bøkene til planlegging av samlinger, og i filosofiske samtaler med en gruppe barn, hvor vi har hatt et forhåndsbestemt tema. Denne boken var litt annerledes, men også glimrende lesning.

Fra bakpå boken:
Hvordan kan vi som voksne omsorgspersoner ivareta de særlig sensitive barna i barnehagen og hjemme?
Å være høysensitiv er et personlighetstrekk som ofte er medfødt. Barna har et uvanlig fintfølende nervesystem som gir ekstra mottakelighet for sanseinntrykk. Følelser kan komme kraftig til uttrykk, enten gjennom høylytt gråt og raseri, full tilbaketrekning eller strålende smil og latter.
I første del av boken går forfatteren inn på hva høysensitivitet er, og refererer til forskning og teori på området. I bokens andre del ser forfatteren på hvordan voksne kan møte barna på best mulig måte og legge til rette for at de utvikler god selvfølelse. Forfatteren tar utgangspunkt i hverdagssituasjoner i barnehagen og hjemme.

Høysensitive barn fremstår mer som en fagbok enn de andre bøkene jeg har lest av Svatun. Boken er veldig lærerik og lettfattelig, perfekt for de som ikke anser seg selv som en akademiker, og gjerne styrer unna faglitteratur.

Etter et forord, hvor Emilie Kinge forteller om hvorfor Birte Svatun er så opptatt av å øke vår forstålese av hvordan særlig sensitive barn har det, innleder forfatteren selv med tips til hvordan vi skal bruke boken. Første del av boken sier mye om hvordan det er å være høysensitiv, og med praktiske eksempler fra barnehager hun har besøkt, belyser hun dette personlighetstrekket.

Så mange som ett av fem barn blir født med denne nedarvede karakteristikken i sin personlighet. Det handler om å ha et uvanlig fintfølende nervesystem som gjør dem ekstra mottakelig for sanseinntrykk.

Det er oftest "de stille barna" dette handler om, men i denne boken lærte jeg at også barn som kan virke uvørne, til tider aggressive og "vanskelige" kan være høysensitive. Begge gruppene barn trenger vår støtte og hjelp til å komme inn i lek med andre barn, og å bli skjermet for unødvendig støy og påvirkning, for at de på en lettere måte skal klare å takle sin egen hverdag.

Boken Birte Svatun har skrevet er veldig praktisk. Hun gir ikke bare karakteristikker, men praktiske løsninger på hva en skal se etter om en vil finne ut om et barn er sensitivt. I små historier får vi eksempler på barn som er innadvendt og forsiktig, en gutt som søker spenning, og andre detaljer fra barnehagehverdagen som belyser utfordringer høysensitive barn gjerne har til felles.

Vi får også konkrete tips til hva de ansatte i barnehagen kan gjøre, og hvordan vi kan legge forholdene tilrette for alle barna, for at hver enkelt skal få en bedre hverdag. Eksempler på dette er måter å finne roen på, å tilpasse farten etter forholdene, anerkjenne barns glede ved å hjelpe til og viktigheten av å ha fine stunder i garderoben.

Svatun tar også opp vanskelige tema, som når de voksne mister godheten for et barn, og hvordan vi skal forholde oss til det. Kommunikasjon i personalgruppen er et viktig tema her, og nok raushet blant personalet til at vi tør å gå i oss selv.

Del to har mer fokus på hvordan ansatte og foreldre kan møte de særlig sensitive barna i ulike situasjoner. Kapitlene tar for seg selvfølelsen til barna og hvordan vi kan støtte, skjerme og oppmuntre dem. Vi ser også på barnehagens rom og rammer, hvordan vi planlegger dagene i forhold til stille stunder og om vi lar barna få mulighet til å hente seg inn igjen.

Dette er en fantastisk god bok, som allerede etter første gjennomlesning har festet seg hos meg. Jeg håper mange som jobber i barnehage eller voksne som har barn de ikke helt "forstår" vil lese den, for her får vi mange svar og forslag det er verdt å ta med seg.

Andre bøker av forfatteren jeg har blogget om:
Tenkeboka, Hva er følelser og Rett eller galt og Kroppen


Utgitt: 2017
Sider: 136
Kilde: Leseeksemplar

3 kommentarer:

 1. Denne skal jeg lese. Kjenner godt disse barna, har flere i familien.(Barn og barnebarn) Godt tips, Tine.

  SvarSlett
  Svar
  1. Så kjekt å høre at du skal lese denne boken. Tror de fleste kjenner noen mennesker som er høysensitive, så egentlig burde dette være pensum i skolen :) (I alle fall Lærerskolen....)

   Slett
 2. Artig å lese om ei norsk bok om dette. Har selv Elaine Arons bok om Særlig sensitive barn. Vet også at danske Lise og Martin August har skrevet en bok om høysensitive barn som er anbefalt av HSP-foreningen:
  Sensitive barn i pedagogisk arbeid. (den er ikke bare for folk som jobber med barn, men også foreldre og andre som omgås barn)
  https://www.hsperson.no/hoysensitivitet/boker/

  SvarSlett