torsdag 13. desember 2018

Med krigen som skygge av Roger Albrigtsen

Roger Albrigtsen er en norsk forfatter som har spesialisert seg på krigshistorie. Han debuterte i 2008 og har etter det gitt ut flere bøker.

Forlaget om boken:
Her blir du kjent med 19 menneskers opplevelser fra krigs- og etterkrigstid i Finnmark. Beretningene er åpne, ærlige og sterke. Boken er forfatterens bidrag til historien om et folk der mange med sine sterke rygger ennå bærer minnenes bagasje.

Det føles godt når enkeltpersoners historie trekkes frem fra kulissene på en sånn måte som Roger Albrigtsen gjør i denne boken.
Tidsvitnene, som er født ca. mellom 1937 og 1946 lever fremdeles, og skildrer selv sine minner fra barndommen i etterkrigstidens Finnmark.
Den første vi møter er Martin Schanche, en mann vi alle husker fra de utallige sendingene med rallycross på tv.


Lite viste jeg om at Horst Manfred som han het før han ble adoptert og tatt med til Finnmark var sønn av en tysk pilot, og hva det gjorde med hans oppvekst. Den frittalende bilkjøreren er ikke det eneste "tyskerbarnet" som får fortelle sin historie i denne boken, og selv om jeg vet at disse barna fikk en ublid skjebne etter krigen, ryster det meg å lese om det.

Gjennom historiene får vi høre om gjenoppbygging av lokalsamfunn, som ble offer for tyskernes brente jords taktikk i 1944. Etterlatte eksplosiver var en del av barnas lek, og selv om de voksne organiserte rydding av miner og sprengstoff, var det flere som ble skadet og også drept, lenge etter krigen var slutt.

Etter brannhøsten i 1944 var det meste i Finnmark ødelagt. I Gammelvær sto bare kaia igjen, og i Karasjok var det kun kirken som overlevde. Barna og deres foreldre ble skyflet av sted fra skjul til skjul i gjenreisingsperioden, og i denne boken får vi sterke skildringer av hvor tilpasningsdyktige barn egentlig kan være.

Da freden kom til Norge og de voksne var opptatt med å skaffe seg tak over hodet og mat på bordet, lekte barna ganske sorgfritt på egenhånd. Det var en spennende tid og mye å utforske, og barna lekte uten de voksnes øyne på seg det meste av tiden. Den sorgfrie hverdagen til tross, mange barn levde med ubearbeidede traumer, etter ting de hadde sett og hørt om, så at denne oppveksten har preget mange for resten av livet er ikke rart.

Min erfaring er at denne etterkrigsgenerasjonen ikke vil snakke om krigen, så jeg er glad for at disse nitten har vært villig, og fått mulighet til å gi oss et bilde av hvordan det opplevdes å være barn i den delen av landet som ble aller mest ødelagt under krigen.

Med krigen som skygge er velskrevet med et usentimentalt språk. Boken er lettlest og har mange bilder, og er en viktig brikke i det store bildet for den som er interessert i andre verdenskrig, og menneskene som opplevde den. Anbefales!

To foto fra boken, begge fra Karasjok i 1946 - ville du bodd på dette hotellet i dag?

Denne kafèen frister ikke så mye for oss urbane cafègjengere 


Utgitt: 2018
Sider: 203
Kilde: Leseeksemplar

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar