onsdag 3. februar 2010

Døden - går det an å lære å dø?

Det går slag i slag med teaterbesøkene våre, og i dag er det forestillingen Døden av Mick Gordon og De Hennezel, som står på programmet. Stykket er bygget på boken Intimate Death av psykologen Marie de Hennezel, som tilbrakte flere år ved en avdeling for palliativt syke i Paris.
DnS forteller: Boken, som beskriver Maries egne erfaringer og opplevelser som psykolog og ledsager for sine pasienter i deres siste dager. Med stykket har produsentene skapt et unikt vitnesbyrd fra de høyst private siste øyeblikkene i disse individers liv. Det er en empatisk og emosjonell redegjørelse for hennes egne, pasientenes og de pårørendes erfaringer. Gjennom disse menneskenes historie, inviteres vi inn i et intimt og fantasifult møte med den døende. Og kanskje viser det seg her en dyrebar lærdom for oss – de levende.
Døden er en samproduksjon mellom Bergen prosjektteater, Den Nationale Scene og Sogn og Fjordane Teater.
For den som temaet fenger, kan jeg samtidig anbefale boken "Døden er livsviktig" av Elisabeth Kübler-Ross, legen og psykiateren som mesteparten av sitt liv arbeidet med uhelbredelige syke, gjengir i denne boken noen av hendelsene som gjorde at hun valgte å vie sitt liv til omsorgen for døende. Velidg bra bok, som jeg er klar for å repetere.
Etter teateret: Stykket var faktisk bra, ikke veldig for jeg felte ikke en tåre, men sikkert lærerikt for den som fremdeles tenker og føler at døden er noe farlig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar