lørdag 1. oktober 2011

I dag er det World Vegetarian Day

Det er mange saker og ting som har sin egen dag, og i dag 1 oktober er Verdens Vegetardag. Tar du utfordringen og kutter kjøttet denne dagen?
Når jeg googlet litt fant jeg denne fine teksten som Sondre Båtsrand (som endelig sitter i bystyret i Bergen for MDG). Han skrev dette til Verdens Vegetardag i 2010 for Tønsberg Blad.
100.000 nordmenn regner seg nå som vegetarianere, men selv om en ikke er vegetarianer, kan en prøve en vegetarisk dag 1. oktober. Da markeres nemlig Verdens vegetardag.
Vegetarmat er en betegnelse på mat som verken inneholder kjøtt eller fisk. Under denne hovedkategorien har vi forskjellige typer vegetarmat, og vegetarianerne deles gjerne inn i følgende hovedkategorier: Lakto-ovo-vegetarianere spiser både egg og melkeprodukter, lakto-vegetarianere spiser melkeprodukter, men ikke egg, og veganer spiser verken egg, melkeprodukter eller andre animalske produkter. Det må legges til at lakto-ovo-vegetarianisme er den mest utbredte formen for vegetarisk kosthold.

Det er mange grunner til at folk velger å fjerne kjøtt og fisk fra kostholdet sitt, men de fleste gjør det ut fra etiske, helsemessige, dyrevernmessige eller miljømessige årsaker. Tidligere var det mange oppfatninger om at kjøtt var en nødvendig del av kostholdet, men nå ser disse holdningene ut til å være på vikende front. Lege Roar Pedersen skriver på lommelegen.no at "Studier har vist at vegetarianere muligens har lengre levetid enn personer som spiser "vanlig mat", og en vegetarisk diett er positiv for ditt blodtrykk, kolesterolverdier og overvekt".
Samtidig som vegetarmat er in, er stadig flere nordmenn blitt skeptiske til kjøtt. I den tidligere nevnte undersøkelsen fra Statens institutt for forbruksforskning, svarte 40 prosent at de hadde betenkeligheter i forhold til forbruk av kjøtt.
Det ser også ut til at kjøttets selvsagte posisjon i kostholdet er truet. 59 prosent sier seg enig i at "kjøtt er noe en kan klare seg uten." Dermed skulle det være duket for mange bugnende vegetariske bord på Verdens vegetardag!

Det meste av kjøttet i Norge kommer fra industrielt husdyrhold, der dyrene langt fra har mulighet til å leve ut sine naturlige behov og instinkter. I tillegg dør over 60.000 dyr årlig under transport til slakteriet, og forholdene på slakteriene er også kritikkverdige. Vegetarmat er derfor dyrevennlig mat.
Men som nevnt er dyrevern bare én av flere grunner til å droppe kjøtt. I et miljøperspektiv er det å spise kjøtt fra det industrielle husdyrholdet sløsing med ressursene. Den mengden korn som går med til å produsere kjøtt nok til at én person kan spise seg mett, kan mette langt flere om det spises direkte. Et utvalg oppnevnt av det daværende Sosial- og helsedepartementet skrev i Norges offentlige utredninger NOU 1998:21 at "det går med omtrent 17 ganger så stort jordareal for å produsere et kilo kjøtt som for å produsere et kilo korn". Vegetarmat er derfor miljøvennlig mat. 

2 kommentarer: