torsdag 24. november 2022

Innerst i hjertet har jeg min forstand - biografien om Georg Johannesen skrevet av Alfred Fidjestøl

Georg Johannesen  (1931- 2005) var bergenser, ikke bare var han født i Bergen, men sånn som jeg har lært ham å kjenne var han bergenser i sjel og væremåte. Alfred Fidjestøl kom i høst ut med en biografi om kunstneren, som jeg de siste ukene har kost meg med. Boken er nominert til Brageprisen 2022!

Forlaget om boka:
Lyrikar Georg Johannesen kunne vere ein nådelaus polemikar som gjekk til åtak på kven det skulle vere. Samstundes skreiv han nokre av dei vakraste dikta som er skrivne på norsk. I 1990 blei Ars moriendi kåra til 1900-talets beste norske diktsamling.

Ved hjelp av ei rekkje nye kjelder skildrar denne biografien eit uvanleg og fascinerande livsløp. Som liten opplevde Georg Johannesen krigen på nært hald og blei merkt for livet av det. Han blei seinare fengsla for militærnekting, ekskludert frå Arbeidarpartiet og var sentral ved etableringa av Sosialistisk Folkeparti.

Trass eit uvanleg lyrisk talent ville han ikkje vere lyrikar. I staden var han professor i retorikk, men også her i konstant opposisjon til det norske fagmiljøet.

Georg Johannesen var heile livet ein mann på tvers av si samtid. Han var kompleks og paradoksal, ikkje alltid like lett å forstå, men alltid tru og konsekvent mot sin eigen rasjonalitet, i tråd med det han sjølv hadde fastslått: «Skjelettet er innerst / i hver eneste mann / Og hva har jeg innerst i hjertet? / Innerst i hjertet har jeg min forstand.»

Det var ikke meningen å blogge om denne boken, siden jeg tenker at det er mange andre som kan uttale seg kvalifisert om en så stor kunstner som Georg Johannesen, og en så mangfoldig bok som det Fidjestøl har skrevet. Men, siden jeg ble så begeistret over boken, kommer det en liten snutt fra meg allikevel.

Biografien er skrevet etter den malen som jeg liker best, den strengt kronologiske. På en ryddig måte er teksten (og livet hans) delt inn i syv bolker i ulik lengde, alle styrt mot et slags høydepunkt. Før debutromanen Høst i mars kom ut i 1957 hadde han allerede vært militærnekter og sittet i fengsel. Da var han bare 25 år gammel, og viste nok omverdenen allerede da, hvem han var.

Georg J. debuterte med en roman, og det kom flere, men han skrev også lyrikk, skuespill, faglitteratur og essays. Han var aktiv i mange samfunnsfora, og kvidde seg ikke for å gå i kamp for saker han brant for. 

Denne biografien skildrer ikke bare kunstneren Johannesen, for Fidjestøl setter hans gjøren og laden i en kontekst som innbefatter samfunnet rundt ham. Dette grepet er nok det som gjorde boken så interessant, og riktig så spennende å lese. 

Selve teksten er på drøye femhundre sider, men boken inneholder et etterord, noter, litteraturliste, personnavnregister og en appendiks. Helt til sist er det gjengitt noen av bildene som Georg Johannesen malte mot slutten av livet. Disse bildene ble stilt ut to år etter hans død.

Alfred Fidjestøls flotte biografi er lett og lese, selv for oss som normalt ikke leser nynorsk, så er språket her så moderat at du glemmer at det er "feil" målform. Boken er lånt på biblioteket og må hjem til hyllen sin igjen, men dukker den opp på et mammutsalg, så skal den sannelig få bli med meg hjem. 

Forlag: Samlaget
Utgitt: 2022
Sider: 506 ++
Kilde: Biblioteket


Mens jeg holdt på med biografien, plukket jeg med meg en tilfeldig bok skrevet av Georg Johannesen fra biblioteket. Det ble Ars Vivendi fra 1999, 7x7 dikt om kunsten å leve. Disse er dikt inspirert av de syv dydene, med ett dikt til hver ukedag. Jeg gjengir til slutt diktet i sekvensen med navn Tro, som har navn "Onsdag" :

Mor i en urne: Gamle barneansikter går i hundre år
barbent på en grå sti av flass og nysnø
gjennom to skoger i mors midtskilte hår

På lærerens dør: Mitt århundre falt midt i ferien
Skolen var stengt, naturen var åpen
Døde kolleger talte sant på døde språk

Samlerens testamente: I min familie ble vi
så rike at vi holdt ut våre forbrytelser 
ved hjelp av dyrere kunst enn før

Har du et forhold til Georg Johannesen? som samfunnsdebutant, lyriker eller maler?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar