lørdag 11. februar 2023

Den siste vikinghøvdingen av Frans-Arne Hedlund Stylegar

Kanskje du ikke kjenner til Einar Tambarskjelve, og hans plass i historien? Vikingtiden har alltid fascinert meg, og jeg har besøkt vikingmuseumet på Borg i Lofoten, opplevelsessenteret på Stiklestad og vikinggården på Avaldsnes. Å få hode og hale på vikingenes historie er ikke bare bare, så noen ganger er det kjekt å sette seg ned med en bok. 

Fra bakpå boken:
Einar Tambarskjelve var en av landets mektigste menn i flere årtier. I en årrekke var det han som reelt styrte Norge, i egenskap av å være fosterfar og verge for kongene Håkon Eiriksson og Magnus den gode. 

Endelig har Einar fått sin biografi. I boka følger vi hans vei til makten, fra svolderslaget og frem til han ble drept på kong Harald Hardrådes ordre et halvt århundre senere. Vi blir med på vikingferder og krigstog i øst og vest, og på pilgrimsferd til Roma.
I boka er et sagaene som er utgangspunktet, men det trekkes også veksler på et rikt tilfang av andre kilder.

Det være seg arkeologiske funn, runesteiner, mynter, muntlig tradisjon og utenlandske krøniker. Det er en fortelling som like mye handler om utviklingen av det norske kongedømmet på første halvdel av 1000-tallet, som om Einar Tambarskjelve. Men Einars rolle, og hans ambisjoner, holdninger og handlinger, står i fokus.

Boken starter med funnet av en skatt i år 1040, gjennom årevis med maktkamp ble det knivet om hvem som var den rettmessige etterfølger som hersker i Norge, Harald Hardråde eller Einar Tambarskjelve. 

Einar og kona Bergljot bodde på gården Husaby, samme gård hvor Sigrid Undset plasserte Erlend og Kristin Lavransdatter. 

Gjennom boken kan vi lese spennende historier om vikingenes seire og nederlag i inn- og utland, her skildres oppgjør blant vikingene, bot og forsoning. Vi får møte danekonger og lære om jarleættenes betydning, samt høre om høvdinger og fyrster fra langt borte. 

Lofotr - vikingmuseum på Borg i Lofoten


Miljøbeskrivelsene byr på sultkatastrofer og uår, snø i Bagdad, flom og en islagt Donau. Det kom ikke som noen overraskelse at vikingene reiste langt, men noen av historiene vi får her, befestet inntrykkene jeg har om dette bedre.

Dette er ingen roman, men en godt dokumentert historisk skildring. Heldigvis uten notehenvisninger, for det syntes jeg alltid forstyrrer lesingen. Bakerst finner leseren en årstallsliste, som er grei å bruke underveis hvis du blir litt forvirret. For det er lett å gå i ball med alle jarlene og kongene som nevnes, men fortvil ikke, det betyr bare at du følger med. En litteraturliste og et personregister finnes også, for de som virkelig vil dvele ved detaljene.

Den siste vikinghøvdingen byr på innsikt i en spennende tid, formidlet på en lettfattelig måte, hvor fremdrift preget lesingen. Her er ingen irriterende repeteringer, boken er skrevet på en måte som hjelper leseren å holde den røde tråden, midt oppi alle hendelsene. 

Fra opplevelsessenteret på Stiklestad


Jeg anbefaler gjerne boken videre ☺


Forlag: Sagabok
Utgitt: 2022
Sider: 297
Kilde: Leseeksemplar

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar