torsdag 18. september 2008

Ayurveda - helsesystem

Ayur betyr liv og Veda betyr kunnskap, altså kunnskap om livet.
Det er et fullverdig helhetlig helsesystem- verdens eldste - som er best bevart i India, men som man kan finne rester av i mange lands folkemedisin. I India er Ayurveda en del av landets offisielle helsesystem og det kreves høyskoleutdannelse på lengde med skolemedisinens legestudium for å bli en ayurvedisk lege. Derfor vil man i India i dag finne moderne ayurveda- sykehus, -klinikker, -behandlingsformer, -apotek (med hovedsaklig urtemedisin) etc.
Ayurveda er anerkjent og anbefalt som et tradisjonelt, helhetlig helsesystem av VHO. I Ayurveda preparater brukes hovedsaklig kun naturlige ingredienser slik som urter og krydder. Ayurveda pulslesing er en gammel velprøvd metode som i både kinesisk og indisk helsesystem tradisjonelt er måten å finne ut om den generelle helsetilstanden og eventuelle fysiske, mentale og emosjonelle ubalanser og de underliggende årsakene. For en erfaren og kyndig terapeut vil pulsen kunne fortelle mye om hva som foregår i kroppen. Pulslesingen foregår ved at terapeuten tar tre fingrer på pulsen på håndleddet i ca. 1 minutt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar