torsdag 17. september 2009

Neal Donald Walsch til Bergen i morgen

Når en er aktiv leser av det alternative bladet Ildsjelen, og deltager på de årlige alternativmessene i Bergen, går det ikke an å ikke ha hørt om denne mannen. Hans bøker "Himmelske samtaler" har solgt 10 millioner eksemplarer på verdensbasis. Den første av de tre bøkene hans lå på NY Times bestselgerliste i 2,5 år.
De i alt åtte samtalebøkene med Gud er blitt oversatt til 37 språk og har inspirert til viktige forandringer i livet til alle som har lest dem. Når Neale Donald Walsch blir bedt om kort å fortelle hva Gud vil si oss mennesker, svarer han alltid: “Dere har tatt feil av meg!” Bøkene til Walsch har omdefinert Gud og er med på å endre det åndelige paradigmet, slik at nye oppfatninger om Gud og livet kan vokse frem. Han sier at det finnes bare én Gud, som er den samme for alle mennesker. Gud er kjærlighet og livet, og gudsenergien er i oss alle. Vi er alle deler av en større helhet. Denne gudsenergien er ikke dømmende, men aksepterende, vennlig og medfølende. På den måten er Walsch sitt budskap med på å frigjøre menneskene fra undertrykkelse knyttet til trosoppfatninger om Gud og livet
Han kaller seg en moderne åndelig budbringer, og kan gi de som søker litt utover seg selv, en ny innsikt.
Jeg for min del har lest litt av ham, men ble mettet for jeg syns han gjentok seg selv, men skal selvfølgelig på foredraget i morgen kveld, for å høre og se ved selvsyn en så "stor" mann.
På den norske siden til Walsch under artikler finner du masse stoff om og av ham, hvis du våger...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar