torsdag 30. oktober 2008

Vin var vist ikke sunt :)

Vi har hatt en diskusjon gående på Medisinfagskolens forum om dette med at vin er sunt, noe som ble påstått i litteratur men avskrevet hos ekspertene på skolen. Etter utallige oppslag i media om at vin er sunt på en eller annen måte er det jo artig å få litt rett da...

Vin fra 13 land inneholder for høye nivåer av metall, viser britisk studie.

Britiske forskere har analysert viner fra totalt 15 land for å undersøke nivået av metallioner i drikkevarene.
Og det var få som fikk grønt lys - både røde og hvite viner fra 13 land inneholder for mye metall.
Dårligst ut i undersøkelsen kommer viner fra Ungarn og Slovakia, som hadde verdier på opptil 300, der verdien 1 var regnet som den øvre trygge grensen.
Men også viner fra storprodusenter som Frankrike og Tyskland, hadde regelmessig verdier som lå godt over denne grensen.
Forskerne fra Kingston University mener at det høye metallinnholdet, fra blant annet kobber, vanadium og mangan, kan være en negativ motvekt som utlikner helsegevinsten ved å drikke vin, melder The Times.

Metallioner er ladde atomer, som spiller en viktig rolle i de biokjemiske prosessene i kroppen, men som også kan være helseskadelige ved for store mengder.
De britiske forskerne brukte et system utviklet av det amerikanske forurensningstilsynet, Environmental Protection Agency (EPA), for å undersøke risikoen knyttet til metallionene i vinen. De målte etter såkalte target hazard quotients (THQ).
THQ gir en risikoindikasjon basert på etablerte øvre trygge grenser for kjemikalier, i forhold til konsum og kroppsvekt. Ved verdien én regnes det som trygt, men noe høyere verdier kan også være problemfrie fordi systemet er laget for å unngå at man undervurderer risiko.
Det var kun viner fra Italia, Argentina og Brasil som ikke gikk over terskelen på én THQ.

Viner fra andre land, inkludert Tyskland, Frankrike, Østerrike og Portugal, gikk regelmessig over denne grensen.
Typisk lå verdiene mellom 30 til 80 THQ. Men viner fra de østeuropeiske landene Ungarn og Slovakia, hadde så mye som 300 THQ.
Professor Declan Naughton, en av forskerne bak studien, sier til The Times at resultatene er bekymringsverdige, blant annet fordi inntak av for store mengder av metallioner knyttes til sykdommer som Parkinsons, kronisk betennelsessykdom og kreft.

Det er i hovedsak antioksidanter som får æren for vinens helsebringende egenskaper, ved at disse beskytter cellene mot skader.
Nå tror forskerne at metallionene kan ha motsatt effekt og dermed utligne antioksidantenes positive effekt.
Forskerne mener nå at vinprodusentene bør merke vinen med hvor mye metaller den inneholder, samt at de må finne nye metoder for å fjerne potensielt skadelige materialer fra sine produkter.

1 kommentar: